Samen sterker!

DBAssociation en ExpertCloud Coöperatie U.A.

Op 19 mei 2010 heeft dbAlive met een aantal andere freelance ICT-ers het samenwerkingsverband DBAssociation opgericht. Daarmee onstond een professionele achterban van ervaren DBA’s op Oracle en/of SQL Server gebied, allen werkzaam als zelfstandig consultant vanuit hun eigen onderneming.


De samenwerking binnen DBAssociation begon met het delen van kennis en informatie en het geven van ondersteuning bij vakinhoudelijke of bedrijfsmatige problemen. Daarnaast kunnen de leden elkaar helpen bij het opvangen van tijdelijk extra werk bij een klant (bijvoobeeld bij upgrades, migraties, e.d.) of bij noodgevallen zoals (langdurige) ziekte of een ongeval. Tevens onstond er voldoende schaalgrootte om het aannemen van grotere opdrachten mogelijk te maken.


Het samenwerkingsverband is inmiddels verder geprofessionaliseerd, waarbij gekozen is voor een coöperatie als officiële rechtsvorm. Op 21 november 2011 is ExpertCloud Coöperatie U.A. opgericht. Deze coöperatie richt zich nadrukkelijk niet alleen op database specialisten, maar meer algemeen op zelfstandige en ervaren ICT experts.


Kijk voor meer informatie over ExpertCloud op: www.expertcloud.nlExpertCloud Coöperatie U.A.


De partners van dbAlive

Binnen ExpertCloud werkt dbAlive samen met de volgende partners:


Naam Bedrijfsnaam Website
Omar Achakzai ImproveDB www.improvedb.com
Robert Blok Continux B.V. www.continux.nl
Ed Bronsgeest
Karim Hajou Hajou Oracle Solutions www.hajouoraclesolutions.nl
Bas Luykx DBAcreative www.dbacreative.nl
Hanneke Nielen Sitatoenga
Ruud Schilders Schilders IT B.V. www.schilders.it
Melle Visser MaxSpirit www.maxspirit.nl

member of ExpertCloud

Het lidmaatschap van ExpertCloud betekent veel voor dbAlive. Samenwerking, kennisdeling en schaalgrootte, terwijl de eigen zelfstandigheid behouden blijft.
Leden van ExpertCloud zijn zelfstandigen, maar geen eenlingen!

Daarom is dbAlive "proud to be a":

Member Of ExpertCloud